P A N A M A - R E D S Schedule

Team Schedules:
2016 SEASON SCHEDULE
 RESULTOPPONENTOWNER(S)
Matchup 1 (Apr 3 - 10) 8-2-0 at  Sin City Sluggers (52-91-7) Michael Jezykowski
Matchup 2 (Apr 11 - 17) 8-0-2 at  MACHINE W... (39-100-11) Matt Walker
Matchup 3 (Apr 18 - 24) 6-2-2   Team Bombers (69-72-9) C M
Matchup 4 (Apr 25 - May 1) 4-5-1   Green Bucks (82-59-9) Palmer Via
Matchup 5 (May 2 - 8) 2-8-0 at  Marlins Rule (79-65-6) MIGUEL DE PAZ
Matchup 6 (May 9 - 15) 4-5-1   Rayz Rule (85-57-8) John Lukacs
Matchup 7 (May 16 - 22) 6-3-1 at  Squad Dabbin Up (63-74-13) Jake Hinman
Matchup 8 (May 23 - 29) 3-7-0   bad town usa bad boyz (83-58-9) ricky mcwilliams
Matchup 9 (May 30 - Jun 5) 5-5-0 at  Aerborne TM1 (71-69-10) Patrick Perry
Matchup 10 (Jun 6 - 12) 9-1-0   MACHINE W... (39-100-11) Matt Walker
Matchup 11 (Jun 13 - 19) 3-7-0 at  Team Bombers (69-72-9) C M
Matchup 12 (Jun 20 - 26) 9-1-0 at  Green Bucks (82-59-9) Palmer Via
Matchup 13 (Jun 27 - Jul 3) 3-6-1   Marlins Rule (79-65-6) MIGUEL DE PAZ
Matchup 14 (Jul 4 - 10) 8-2-0   Sin City Sluggers (52-91-7) Michael Jezykowski
Matchup 15 (Jul 11 - 24) 4-6-0 at  Rayz Rule (85-57-8) John Lukacs
Matchup 16 (Jul 25 - 31) Box   Squad Dabbin Up (63-74-13) Jake Hinman
Matchup 17 (Aug 1 - 7) Box at  bad town usa bad boyz (83-58-9) ricky mcwilliams
Matchup 18 (Aug 8 - 14) Box   Aerborne TM1 (71-69-10) Patrick Perry
Matchup 19 (Aug 15 - 21) Box at  Sin City Sluggers (52-91-7) Michael Jezykowski
Matchup 20 (Aug 22 - 28) Box   Rayz Rule (85-57-8) John Lukacs
Matchup 21 (Aug 29 - Sep 4) Box at  Squad Dabbin Up (63-74-13) Jake Hinman
Round 1 (Sep 5 - 18)  TBD 
Round 2 (Sep 19 - Oct 2)  TBD 


Regular Season Setup
Week 1 (Start of Season)
1
21 (Playoffs start Week 22)
None
Season View
Playoff Bracket Setup
4 (2 rounds)
2 weeks per round
Head to Head Record
Playoff Bracket View