Team Padres Suck Schedule

Team Schedules:
2016 SEASON SCHEDULE
 RESULTOPPONENTOWNER(S)
Matchup 1 (Apr 3 - 10) W 424.1-292.3 at  Los Osos Judios (5-10) John Schmidt
Matchup 2 (Apr 11 - 17) L 374.2-396.2 at  Miggy Stardust AndSpidersMars (7-8) jon benson
Matchup 3 (Apr 18 - 24) L 275.7-379.5   Team Cum (9-6) Lisa Anderson
Matchup 4 (Apr 25 - May 1) W 340.8-295.4   Team Quint (4-11) Jason Quint
Matchup 5 (May 2 - 8) L 416.5-508.6 at  Donalds Sons (6-9) josh scheidler
Matchup 6 (May 9 - 15) W 445.6-391.4   Team Gookin (11-4) John Gookin
Matchup 7 (May 16 - 22) W 425.6-343.9   Going Down In Flames (9-6) Jason Danielson
Matchup 8 (May 23 - 29) L 349.2-407 at  Los Osos Judios (5-10) John Schmidt
Matchup 9 (May 30 - Jun 5) W 445.8-367.6   Miggy Stardust AndSpidersMars (7-8) jon benson
Matchup 10 (Jun 6 - 12) L 339-393.2   Team Cum (9-6) Lisa Anderson
Matchup 11 (Jun 13 - 19) L 376.8-409.4   Booty O's (7-8) John Hopkins
Matchup 12 (Jun 20 - 26) L 378.7-403 at  Machado Grande (10-5) Joe Meyer
Matchup 13 (Jun 27 - Jul 3) W 407.6-393.4   Team BELLY (5-10) Craig Bellinghausen
Matchup 14 (Jul 4 - 10) L 451.5-490.6   Suplex City Bitch! (10-5) Cody Weller
Matchup 15 (Jul 11 - 24) W 543.6-455.7   Los Osos Judios (5-10) John Schmidt
Matchup 16 (Jul 25 - 31) Box at  Miggy Stardust AndSpidersMars (7-8) jon benson
Matchup 17 (Aug 1 - 7) Box at  Team Cum (9-6) Lisa Anderson
Matchup 18 (Aug 8 - 14) Box at  Machado Grande (10-5) Joe Meyer
Matchup 19 (Aug 15 - 21) Box at  Going Down In Flames (9-6) Jason Danielson
Matchup 20 (Aug 22 - 28) Box   Suplex City Bitch! (10-5) Cody Weller
Round 1 (Aug 29 - Sep 11)  TBD 
Round 2 (Sep 12 - 25)  TBD 


Regular Season Setup
Week 1 (Start of Season)
1
20 (Playoffs start Week 21)
None
None
Season View
Playoff Bracket Setup
4 (2 rounds)
2 weeks per round
Head to Head Record
None
Playoff Bracket View