OTM Varitek League Scoreboard Matchup 2 (Apr 13 - 19)

Page updates automatically. No need to refresh.

Regular Season:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

(4-3)Becketts Box
191.5
(3-4)Robert Beaulieu
227.5
BNTO
Top Scorer:
BETT
Top Scorer:
 
(4-3)Breandan MacGabhann
376.5
(3-4)Brent Edelman
203
42
Top Scorer:
ASS
Top Scorer:
(3-4)Jonathan Payson
202
(5-2)Justin Bobo
154
0bs
Top Scorer:
LFO
Top Scorer:
 
(3-4)Clark Davenport
332.5
(6-1)Joe Stone
364
TLS
Top Scorer:
TBS
Top Scorer:
(3-4)Colin Grask
323
(4-3)tony c
334.5
ATBG
Top Scorer:
TBSJ
Top Scorer:
 
(5-2)Zack Chroman
269
(4-3)John Farrell
311
OBI
Top Scorer:
Farr
Top Scorer:
(5-2)jeff micheals
319
(1-6)Jacob Girard
215.5
SPFD
Top Scorer:
JG15
Top Scorer:
 
(0-7)Nick Constantine
191
(3-4)Bryan Hebert
199
JOSE
Top Scorer:
HB
Top Scorer:Note: Live statistics during gamedays are subject to change and should be considered unofficial.